هر روز!
هر روز!

عذرخواهی رسمی مدیرمسئول یالثارات/ صریحا اقرار دارم اشتباه کرده ام

عذرخواهی رسمی مدیرمسئول یالثارات/ صریحا اقرار دارم اشتباه کرده ام

عذرخواهی رسمی مدیرمسئول یالثارات/ صریحا اقرار دارم اشتباه کرده ام
: مدیرمسئول یالثارات در متنی رسماً از انتشار مطلب توهین آمیز به سینماگران در این نشریه عذرخواهی کرد. دربنیتا بخوانید.
: عذرخواهی رسمی مدیرمسئول یالثارات/ صریحا اقرار دارم اشتباه کرده ام
به گزارش : توهین نشریه ی یالثارات به سینما و سینماگران و دادن القاب زشت به بازیگران،جنجال و حواشی بسیاری برپا کرد و علاوه بر جامعه ی هنر و سینمایی، اعتراض اصحاب رسانه و مطبوعات را هم برانگیخت. همچنین در بسیاری از جشن ها و رویدادهای هنری نیز نسبت به این اقدام اعتراض شد. به عنوان مثال در اختتامیه نخستین جشنواره ی فیلم وعکس چلچراغ، «مریلا زارعی» بازیگر سینما در سخنانی از این نشریه به شدت انتقاد کرد. مطلب مربوط به این رویداد را می توانید در بنیتا بخوانید. این اعتراضات و انتقادات تا حدی بالا گرفت مدیر مسئول آن مجبور به عذرخواهی رسمی شد. در ادامه با بنیتا همراه باشید.

در متنی که بابت عذرخواهی منتشر شده، آمده است:
«امروزه روز، در شرایطی هستیم که هیچ ملاحظه ای موجب چشم بستن بر فساد سرریز شده در عرصه سینما و فیلم سازی نیست بلکه به عکس، تقلای بیهوده و جد جهد حامیان فساد در سینما، بیش از گذشته حساسیت برانگیز و به تبع آن مقابله برانگیز شده و قطع ریشه های فاسد و مجازات مشروع مفسدان را ایجاب خواهد کرد.
در این فرآیند طولانی اما ضروری، اگر چه شأنیت برخورد با دستگاه قضاست قانوناً اما مقابله انقلابی گسترده همچنان اصل است و این محاکم قضایی هستند که می توانند در این مقابله سهیم و در صورت احراز لیاقت و اهتمام لازم، ایفاگر نقش اول باشند. کارکرد سینمای کنونی، جز مواردی استثنایی، مصداق تباهی و به هلاکت کشاندن نسل است و طبعاً حکم آن از دیدگاه مبانی مکتب واضح است و آشکار. و همگی مکتب باوران انقلابی، در قبال احکام مسلم شرعی مکلف و مسئول اند و قطعاً در زمره چنین افرادی، هستند کسانی که با پذیرش پرداخت هزینه لازم، در افشا و تنبیه سرپنجه های فساد تردید نکنند؛ چرا که وزانت انقلاب و آبروی نظام اسلامی، بازیچه مفت و رایگان نااهلان نیست.
این جانب به عنوان مسئول نشریه صریحاً اقرار دارم، اشتباه کرده ام در انتشار مقاله ای با عنوان «سونامی آلبالوهای جنسی چگونه به سینما آمد» در صفحه ادب و هنر یالثارات مورخ 95/06/10. هر چند این اشتباه در خروج از کلی گویی و صرفاً منحصر در برخی جملات آن مقال بوده باشد. زیرا شأن ذاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بسی برتر و منزه تر از آن است که در فضای آن، نشریه ای از خط قرمز حیای نوشتاری-ولو اندک-عدول کند، هر چند انگیزه اش هشدار نسبت به ورطه عفونت بار زشتی فساد سر ریزه شده و نهی از منکر باشد. چه آنکه بیان هر واقعیتی، الزاماً مطابق حیا و شرم نیست.
نکته مهم در این میان، اما آنکه، لازمه این اقرار و اعتراف، بدهکاری و عذرخواهی به احدی جز دستگاه قضای نظام اسلامی نیست؛ زیرا مقاله موصوف هرگز متعرض هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نشده اما در عین حال هر کس گمان می کند در آن مقال تعرضی به وجهه و آبروی او روا شده، شرعاً و قانوناً مجاز به طرح شکایت و اقامه دعواست، اگر چه قصاص قبل از جنایت و هوچی گری محفلی و رسانه ای با اغراض خاص نه مفید است و نه مؤثر که در همه حال نکوهیده و جز دفع فاسد به افسد نیست.
قابل تذکر است خطایی که ذکر آن رفت، در عین حال احیاناً در مقایسه با کسانی که به رغم مسئولیت در این عرصه، به جای نهی از منکر، تبلیغ منکر می کنند و هم آن هایی که آگاهی به منکر دارند، و نهی آنان مؤثر و مفید خواهد افتاد اما نگرانند مبادا بر دامن کبریاشان گردی نشیند و حتی آحاد مردمانی که همه روزه صدای تظلم خواهی به جان آمدگان از فساد اجباری را می شنوند، اما خم به ابرو نمی آورند. باید گفت: این خطا از صد صواب اولی تر است. چه آنکه قاعدان عافیت طلب، اساساً ورودی در این وادی ندارند تا لازم باشد غبار ره بنشانند.
و کلام آخر آنکه دایره تحمل و نجابت حتماً محدود به حدی معین است و رد ستمگری در تعاملات اجتماعی در همه حال مقرون بر نفی ستم پذیری است.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید