هر روز!
هر روز!

بالارفتن دمای بدن : بالارفتن دمای بدن :

بالارفتن دمای بدن : بالارفتن دمای بدن 
 :

بالارفتن دمای بدن
: بالارفتن دمای بدن
: برای پیشگیری از شدت یافتن تب در افراد مختلف می توانید از برخی راه و روش های درمانی خانگی کمک بگیرید از نشانه های ایجاد تب در بدن می توانیم به سرخی گونه ها و احساس سردرد و داغ شدن نواحی مختلف بدن اشاره کنیم برای پایین آوردن دمای بدن می توانیم از خنک کردن دست و پا و شکم با آب کمک بگیریم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید