هر روز!
هر روز!

دوقلوهای عجیب به هم چسبیده (+عکس) : دوقلوهای عجیب به

دوقلوهای عجیب به هم چسبیده (+عکس) : دوقلوهای عجیب به

دوقلوهای عجیب به هم چسبیده (+عکس)
: دوقلوهای عجیب به هم چسبیده (+عکس)
: هشت سال پیش، مایسی و مکنزی، دوقلوهای سیامی هریسون بشکلی عجیب بدنیا آمدند….
به گزارش : لگن و ۲ پای آنها در هم ذوب شده بود بطوریکه عمل جداسازی آنها کار بسیار سختی بود. ولی در سپتامبر سال ۲۰۰۳ با تلاش پزشکان اینکار صورت گرفت و با این عمل جداسازی موفقیت آمیز، آنها زندگی جدیدی را تجربه کردند. زندگی جدیدی که از این پس یکی از آنها، پای راست و دیگری پای چپش را می تواند احساس کند اما پاهای مصنوعی نیز برای آنها تازگی دارد … آنها همچنین یک خواهر دیگر دارند که طبیعی به دنیا آمده بود.
 


 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید