مطالب جالب!
مطالب جالب!

جدیدترین عکس شاهرخ خان به همراه همسرش! شاهرخ خان

جدیدترین عکس شاهرخ خان به همراه همسرش! 
 شاهرخ خان

جدیدترین عکس شاهرخ خان به همراه همسرش!
شاهرخ خان در بیش از 20 شرکت مختلف در هندوستان سرمایه گذاری کرده است و بخش سود دهی شرکت ها را در امور خیریه استفاده می‌کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید