هر روز!
هر روز!

بانکداری با تلفن همراه : بانکداری با تلفن همراه

بانکداری با تلفن همراه : بانکداری با تلفن همراه

بانکداری با تلفن همراه
: بانکداری با تلفن همراه
: بانکداری با تلفن همراه
: : بانکداری با تلفن همراه Mobile Banking یا Mobile Payment سامانه ای است که از طریق تلفن همراه می توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم افزار بر روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.
به گزارش : تعریف سرویسی که مشتریان را قادر می سازد اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند. این کار با امنیت و محرمانه ای بالا صورت می پذیرد.
وضعیت در دنیا
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط Data Monitor، انگلیس، آلمان، فران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید