هر روز!
هر روز!

جدیدترین اس ام اس عاشقانه غمگین (213) : جدیدترین اس

جدیدترین اس ام اس عاشقانه غمگین (213) : جدیدترین اس

جدیدترین اس ام اس عاشقانه غمگین (213)
: جدیدترین اس ام اس عاشقانه غمگین (213)

:  
جدیدترین اس ام اس عاشقانه غمگین
 
 
به گزارش : تقصیر از من است
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت ! •به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند
دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم ! •تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند ! •اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم ! •ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند … •جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد ! •ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ … •ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها
که یادم بماند که یادم نماند این روزها … •می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !
از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم … •قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم
قبل از اینکه بروی هم …
اما چند وقتی است با چشمانی باز
نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !
خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ ! •دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت … •


• چه بیهوده اختراع شد سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !
وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد
زمین گیرت کند
تو را به گریه بیندازد
خونت را به جوش آورد و … •تو خیسِ بارانی
اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم … •طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت
تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود ! •طوری خاطره بسازید که
بعد از شما هم بتواند زندگی کند … •تمام خاطراتمان را مرور کرده ام
زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام
همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام
فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم ! •روزی خواهیم فهمید
از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند … •تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد
تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد ! •عشق هیچگاه نمی میرد
تنها از لبخند به اشک
از اشک به خاطره
و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد ! •وقتى حالت خوب نیست
خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت … •


• قرار بگذار
هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد
چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد … •اگر خاطره های خوب می مانند
پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی ! •کاش میشد خاطرات را جمع کرد
و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد ! •من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را
و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره
 
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید