اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

قهرمانی قادرمیزبانی در تور ایست جاوای اندونزی تور دوچرخه‌سواری ایست

قهرمانی قادرمیزبانی در تور ایست جاوای اندونزی تور دوچرخه‌سواری ایست

قهرمانی قادرمیزبانی در تور ایست جاوای اندونزی
تور دوچرخه‌سواری ایست جاوا اندونزی در دو مرحله برگزار شد. در مرحله دوم رکابزنان مسیری به مسافت 130.7 کیلومتر را رکاب زدند که در پایان قادر میزبانی علاوه بر کسب مقام قهرمانی مرحله دوم، توانست بر سکوی نخست رده‌بندی مجموع دو مرحله نیز قرار بگیرد. میزبانی در پایان علاوه ب پیراهن طلایی، پیراهن کوهستان را نیز بر تن کرد. به نقل از ایسنا، آروین گودرزی و مهدی سهرابی نیز که برای کسب آمادگی بیشتر جهت حضور در بازی‌های آسیایی به همراه تیم‌های باشگاهی خود در این تور شرکت کرده بودند، در پایان این تور به ترتیب در رده‌های ششم و پانزدهم قرار گرفتند. رده‌بندی انفرادی رکابزنان در مجموع دو مرحله: 1- قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز با زمان 6 ساعت و 45 دقیقه و 25 ثانیه 2- جان ایپسون از تیم ccnبرونئی با زمان 6 ساعت و 46 دقیقه و 5ثانیه 3- امیر کلاهدوز از پتروشیمی تبریز با زمان6ساعت و 48 دقیقه و 2ثانیه 4- رحیمی امامی از پیشگامان کویر یزد 5- امیر زرگری از پیشگامان کویر یزد 6- آروین گودرزی از پیشگامان کویر یزد ... 10- رامین مهربانی آذر از پیشگامان کویر یزد 11- میرصمد پورسیدی از پتروشیمی تبریز ... 15- مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز ... 32- بهنام خسروشاهی از پتروشیمی تبریز ... 53- سید معزالدین سید رضایی از پیشگامان کویر یزد رده‌بندی انفرادی مرحله دوم 1- قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز 2- امیر کلاهدوز از پتروشیمی تبریز ... 5- رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد 6- آروین گودرزی از پیشگامان کویر یزد 7- رامین مهربانی آذر از پیشگامان کویر یزد 8- امیر زرگری از پیشگامان کویر یزد 9- میرصمد پورسیدی از پتروشیمی تبریز ... 15- مهدی سهرابی از پتروشیمی ... 32- بهنام خسروشاهی از پتروشیمی ... 53- سید معزالدین سید رضایی از پیشگامان رده‌بندی تیمی: 1- پتروشیمی تبریز با زمان 20 ساعت و 26 دقیقه و 15 ثانیه 2- پیشگامان کویر یزد با زمان 20 ساعت و 27 دقیقه و 22 ثانیه 3- گاستو از اندوزی با زمان 20 ساعت و 38 دقیقه و 46 ثانیه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید