هر روز!
هر روز!

فرودگاه دیرستان فرودگاه دیرستان (یاتا: GSM، ایکائو: OIKQ) فرودگاهی بین‌المللی است

فرودگاه دیرستان فرودگاه دیرستان (یاتا: GSM، ایکائو: OIKQ) فرودگاهی بین‌المللی است

فرودگاه دیرستان
فرودگاه دیرستان (یاتا: GSM، ایکائو: OIKQ) فرودگاهی بین‌المللی است که در روستای دیرستان، در مرکز جزیره قشم قرار دارد.
فهرست فرودگاه‌های ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید