هر روز!
هر روز!

تاریخچه مسابقات مستر المپیا : همگان می دانند که مستر

تاریخچه مسابقات مستر المپیا 
 : همگان می دانند که مستر

تاریخچه مسابقات مستر المپیا
: همگان می دانند که مستر المپیا بزرگ ترین رویداد پرورش اندام جهان است و قهرمانان این مسابقه ، سعی و تلاش زیادی می کنند تا به عناوین دست یابند و اصلا راهیابی به این مسابقه کار هر کسی نیست چون باید از صافی های متعددی بگذرند ، تا بتوانند جواز ورود این مسابقه را کسب کنند ، آن ها باید حتما یا سال قبل جزو ۱۰ نفر برتر این مسابقه شده باشند ،
: تاریخچه مسابقات مستر المپیا
: تاریخچه مسابقات مستر المپیا
 
به گزارش : یا این که در یکی از مسابقات معتبر : آرنولد کلاسیک ، شب قهرمانان ، نمایش قدرت و جایزه بزرگ ها و غیره شرکت کرده باشند و توانسته باشند ، صاحب عنوان شده باشند که برای ورود به همین مسابقات ذکر شده باید کارت حرفه ای را داشته باشند و ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید