هر روز!
هر روز!

فرودگاه ماهشهر فرودگاه ماهشهر فرودگاهی در شهر ماهشهر در استان

فرودگاه ماهشهر فرودگاه ماهشهر فرودگاهی در شهر ماهشهر در استان

فرودگاه ماهشهر
فرودگاه ماهشهر فرودگاهی در شهر ماهشهر در استان خوزستان ایران است که با توافق هیئت دولت مبنی بر اعلام فرودگاه این شهر به عنوان مرز هوایی، این فرودگاه در آینده‌ای نزدیک بین‌المللی می‌شود.
فهرست فرودگاه‌های ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید