هر روز!
هر روز!

ورزشگاه لومیرز ورزشگاه لومیرز (انگلیسی: Stade des Lumières) یک ورزشگاه

ورزشگاه لومیرز ورزشگاه لومیرز (انگلیسی: Stade des Lumières) یک ورزشگاه

ورزشگاه لومیرز
ورزشگاه لومیرز (انگلیسی: Stade des Lumières) یک ورزشگاه فوتبال در فرانسه است.
این ورزشگاه که در شهر دسین شارپیو و در نزدیکی لیون قرار دارد در سال ۲۰۱۲ شروع به ساخت شده و در سال ۲۰۱۶ به بهره‌برداری میرسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید