هر روز!
هر روز!

فرودگاه عسلویه فرودگاه عسلویه (یاتا: YEH، ایکائو: OIBI) نام فرودگاهی بود

فرودگاه عسلویه فرودگاه عسلویه (یاتا: YEH، ایکائو: OIBI) نام فرودگاهی بود

فرودگاه عسلویه
فرودگاه عسلویه (یاتا: YEH، ایکائو: OIBI) نام فرودگاهی بود که در اطراف شهر عسلویه در استان بوشهر ایران قرار داشت و پس از افتتاح فرودگاه خلیج فارس، تعطیل شد.
این فرودگاه دارای یک باند آسفالت بود که طول آن ۳۶۰۴ متر و عرض آن ۴۵ متر بوده‌است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید