مکان یار
مکان یار

دانشگاه بیرجند آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند پردیس دانشگاه

دانشگاه بیرجند آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند پردیس دانشگاه

دانشگاه بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند پردیس دانشگاه بیرجند

آغاز تأسیس دانشگاه بیرجند به سال ۱۳۵۴ بر می گردد. در سیزدهم خرداد ماه این سال شورای گسترش آموزش عالی در یکصد و دومین نشست خود با تأسیس مؤسسه آموزش عالی در بیرجند موافقت نمود.
در مهرماه همان سال دکتر محمدحسن گنجی به عنوان اولین رئیس این مؤسسه مأمور فراهم ساختن مقدمات تأسیس دانشگاه شد.
فعالیت آموزشی و علمی دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۵۶ با پذیرش ۱۲۰ دانشجو در سه رشته شیمی، ریاضی و فیزیک در مقطع کارشناسی آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجتمع آموزش عالی تغییر نام یافت و به تدریج مراحل رشد و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در سال ۱۳۶۸ به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد تا اینکه به لحاظ موقعیت شایسته علمی در اسفند ماه سال ۱۳۷۱ به دانشگاه بیرجند ارتقاء یافت.

 *وضعیت کنونی*
دانشگاه بیرجند در حال حاضر با ۱۱دانشکده به عنوان قطب علمی آموزشی شرق کشور و بزرگترین و قدیمی ترین موسسه آموزش عالی استان خراسان جنوبی دارای بیش از ۱۳.۰۰۰دانشجو در ۲۹۹ &#

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید