مطالب جالب!
مطالب جالب!

استخدام سراسری بیمه توسعه شرکت بیمه توسعه در راستای

استخدام سراسری بیمه توسعه 
 شرکت بیمه توسعه در راستای

استخدام سراسری بیمه توسعه
شرکت بیمه توسعه در راستای گسترش شعب خویش از کلیه کارشناسان و مدیرانی که با صنعت بیمه آشنایی دارند، جهت اشتغال در مراکز استان ها دعوت به عمل می آورد.تخصص های مورد نیاز عبارتند از :لیسانس مدیریت بیمه ، کارشناس حسابداری و مدیریت بازرگانی، کارشناس خسارت خودرو.     جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید:استخدام سراسری بیمه توسعه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید