مکان یار
مکان یار

رستوران قورمه خوران شاندیز آدرس: ایران - خراسان رضوی - شاندیز

رستوران قورمه خوران شاندیز
آدرس: ایران - خراسان رضوی - شاندیز شاندیز، میدان آبشار، حاشیه میدان آبشار

فضای این رستوران خوب و معمولیه ولی اون چیزی که معمولی نیست طعم قورمه هاشه که بی نظیره و البته سرویس قلیونی که میدن .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید