مسیر سبز
مسیر سبز

قبرستان اسرار آمیز روستای شمس آباد خبرگزاری مهر: قبرستان

قبرستان اسرار آمیز روستای شمس آباد 
 خبرگزاری مهر: قبرستان

قبرستان اسرار آمیز روستای شمس آباد
خبرگزاری مهر: قبرستان روستای شمس آباد در توابع بخش خورش رستم شمالی خلخال و تقریبا کناره رودخانه قزل اوزن قرار دارد. مردم منطقه عقيده دارند كه وقتي سر قوچی را که بر روی یکی از مقبره های این قبرستان قرار دارد را در رودخانه مي شويند باران مي بارد. در اين قبرستان سه مقبره بسيار قديمي قرار دارد كه روي آنها به خط كوفي عباراتي نوشته شده است. قدمت این قبرستان بر اساس خط كوفي مشاهده شده، به بيش از هزار و سيصد سال مي رسد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید