هر روز!
هر روز!

داستانی کوتاه و زیبا نوشته سروش صحت : داستانی کوتاه

داستانی کوتاه و زیبا نوشته سروش صحت : داستانی کوتاه

داستانی کوتاه و زیبا نوشته سروش صحت
: داستانی کوتاه و زیبا نوشته سروش صحت
یران :داستانی کوتاه و زیبا که توسط سروش صحت نوشته شده است را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.
بنا به گزارش : داشتم از گرما می مُردم. به راننده گفتم دارم از گرما می میرم.
راننده که پیر بود گفت: «این گرما کسی رو نمیکشه.» گفتم: «جالبه ها، الان داریم از گرما کباب می شیم، شش ماه دیگه از سرما سگ لرز می زنیم.»
راننده نگاهم کرد.
کمی بعد گفت: «من دیگه سرما رو نمی بینم.»
پرسیدم: «چرا؟»
راننده گفت: «قبل از اینکه هوا سرد بشه می میرم.» خندیدم و گفتم: «خدا نکنه.»
راننده گفت: «دکترا جوابم کردن، دو سه ماه دیگه بیشتر زنده نیستم.» گفتم: «شوخی می کنید؟»
راننده گفت: «اولش منم فکر کردم شوخیه، بعد ترسیدم بعدش افسرده شدم ولی الان دیگه قبول کردم.»
ناباورانه به راننده نگاه کردم.
راننده گفت: «از بیرون خوبم، اون تو خرابه... اونجایی که نمیشه دید.»
به راننده گفتم: «پس چرا دارین کار می کنین؟»
راننده گفت: «هم برای پولش، هم برای اینکه فکر و خیال نکنم و سرم گرم باشه، هم اینکه کار نکنم چی کار کنم.»
به راننده گفتم: «من باورم نمیشه.»
راننده گفت: «خودم هم همین طور... باورم نمیشه امسال زمستان را نمی بینم، باورم نمیشه دیگه برف و بارون را نمی بینم، باورم نمیشه امسال عید که بیاد نیستم، باورم نمیشه این چهارشنبه، آخرین چهارشنبه ١٧ تیر عمرمه.»
به راننده گفتم: «اینجوری که نمیشه.»
راننده گفت: «تازه الانه که همه چی رو دوست دارم، باورت میشه این گرما رو چقدر دوست دارم؟»...
دیگر گرما اذیتم نمی کرد، دیگر گرما نمی کشتم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید