هر روز!
هر روز!

برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2015 معرفی شدند! : بیگ

برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2015 معرفی شدند! 
 : بیگ

برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2015 معرفی شدند!
: بیگ بنگ: با آغاز روزهای پرهیجان معرفی برندگان نوبل به عنوان عالی ترین جوایز علمی، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۵ نیز به پاس تلاشهای «تآکی کاجیتا» از دانشگاه توکیو در ژاپن و «آرتور بی مک دونالد» از دانشگاه کوئینز در کانادا برای کشف نوسانات نوترینو که نشان می دهد نوترینو دارای جرم است، اختصاص یافت.

به گزارش : : برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2015 معرفی شدند! به گزارش بیگ بنگ به نقل از انجمن فیزیک ایران، جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۵ به
: برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2015 معرفی شدند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید