مکان یار
مکان یار

آرامگاه خواجه عبد الرحمن گهواره گر آدرس: ایران - خراسان رضوی

آرامگاه خواجه عبد الرحمن گهواره گر آدرس: ایران - خراسان رضوی

آرامگاه خواجه عبد الرحمن گهواره گر
آدرس: ایران - خراسان رضوی - گلمکان جاده مشهد، ۳ کیلومتری گلمکان

بر بالای تپه ای نه چندان بلند در حاشیه شرقی روستای نوزاد در ۳ کیلومتری گلمکان بنای مشهور به مقبره خواجه عبد الرحمن دیده میشه .
خواجه از صوفیان مورد احترام گلمکان بوده و به همین دلیل در اطراف مزارش قبرهای زیادی دیده میشه . به گفته اهالی ساخت این بنا از یه سکوی ساده شروع شده و طی قرن ها گنبد و بارگاهی به آن اضافه شده .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید