اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

اینیستا: اراده ما برای قهرمانی تغییر نکرده آندرس اینیستا بر

اینیستا: اراده ما برای قهرمانی تغییر نکرده آندرس اینیستا بر

اینیستا: اراده ما برای قهرمانی تغییر نکرده
آندرس اینیستا بر این باور است که هر چند صحنه مسابقات این بار در برزیل متفاوت است اما اسپانیا همان اشتیاق و آرزو را دارد که چهار سال پیش، پس از قهرمانی در آفریقای جنوبی داشت. به نقل از فارس، وی در این باره اظهار داشت: در مسابقات متفاوتی به میدان می‌رویم؛ زمان متفاوتی است اما چیزی که تغییر نکرده است، اراده ما برای عالی بودن است. این بار مسئولیت مضاعفی داریم؛ ما مدافع عنوان قهرمانی هستیم و با این امید به برزیل می‌رویم که نقش مهمی را ایفا کنیم. تیم قدرتمندی داریم که می‌تواند این کار را انجام دهد و مانند قبل قدم به قدم پیش خواهیم رفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید