مکان یار
مکان یار

بازارچه مرزی پیرانشهر آدرس: ایران - آذربایجان غربی - پیرانشهر در

بازارچه مرزی پیرانشهر آدرس: ایران - آذربایجان غربی - پیرانشهر در

بازارچه مرزی پیرانشهر
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - پیرانشهر در امتداد خیابان امام

یکی از مهمترین جاذبه های پیرانشهر «بازارچه مرزی» این شهر هست که بیشتر مسافران برای خرید و بازدید از این بازارچه به این شهر مسافرت می کنن. مرزی بودن، پائین بودن قیمت ها و همچنین تنوع اجناس و مارک ها باعث شده که خیلی ها از مشتریان این بازارچه بشن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید