مسیر سبز
مسیر سبز

قبرستان جالب مسیحیان هنگ کنگ +عکس تاپ ناپ: قبرستان

قبرستان جالب مسیحیان هنگ کنگ +عکس 
 تاپ ناپ: قبرستان

قبرستان جالب مسیحیان هنگ کنگ +عکس
تاپ ناپ: قبرستان مسیحیان در تپه پوکفولام هنگ کنگ در سال 1882 ساخته شده است و بزودی بدلیل ساختار خاصش به منظره ای جالب بدل شد. هر چند که در زمان ساخت اطراف این قبرستان خالی از سکنه بود ولی در حال حاضر در اطرافش پر از ساختمان ، آسمانخراش و مراکز اداری است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید