هر روز!
هر روز!

انتفاضه (جنبش) انتفاضه یک جنبش مقاومتی مردمی گسترده در مقابل

انتفاضه (جنبش) انتفاضه یک جنبش مقاومتی مردمی گسترده در مقابل

انتفاضه (جنبش)
انتفاضه یک جنبش مقاومتی مردمی گسترده در مقابل اشغال‌گری یا ظلم است. انتفاضه به‌اصطلاح بر جنبش‌های مقاومتی مردم فلسطین در مقابل حکومت اسرائیل نیز اطلاق می‌شود. انتفاضه در فارسی به معنی خیزش نیز ترجمه شده‌است.
انتفاضه ممکن است به این وقایع تاریخی اشاره کرده‌باشد:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید