مکان یار
مکان یار

دیوچشمه آدرس: ایران - مازندران - چالوس اهالی من&

دیوچشمه آدرس: ایران - مازندران - چالوس اهالی من&

دیوچشمه
آدرس: ایران - مازندران - چالوس

اهالی منطقه از دیرباز این چشمه زیبا و پرجاذبه رو به دلیل آب بسیار فراوان و گوارایش، دیو چشمه یا چشمه بزرگ می نامیدند و همچنین آب این چشمه در فصل تابستان بیش از فصل زمستان سرد و یخه که این بر جاذبه این چشمه رویایی افزوده است.
دیوچشمه از طریق رودخانه عواز به رودخانه بزرگ چالوس می‌پیوندد و سرانجام به دریای خزر می‌ریزه .
برای رسیدن به این چشمه بزرگ بعد از طی ۲۴ کیلومتر از ابتدای دو راهی چالوس(دوب آب;) به کجور در حاشیه راست جاده ییلاقی بخش کجور این چشمه زیبا و دیدنی رخ می‌نمایاند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید