مکان یار
مکان یار

رودهراز آدرس: ایران - مازندران - آمل رود هراز &#

رودهراز آدرس: ایران - مازندران - آمل رود هراز &#

رودهراز
آدرس: ایران - مازندران - آمل

رود هراز از دورانهای بسیار دور، راهنمای مسافران زیادی به مازندران بوده است. هراز از کلمه «آب هرمز» که خود در اصل «آب اهورمزدا» بوده است، گرفته شده.
رودخانه هراز از دامنه البرز واقع در منطقه لاریجان سرچشمه می گیره، پس از طی کناره های جاده و دره هراز در مسیری به طول تقریبی یکصد کیلومتر از وسط شهر آمل عبور می کنه و به دریای خزر سرازیر می‌شه.
نوع مسیر و چشم اندازهای کوهستانی و جنگلی این رودخانه، باعث شده که اینجا از زیباترین عناصر توریستی مازندران محسوب شود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید