مطالب جالب!
مطالب جالب!

استخدام کلیه مقاطع تحصیلی در بانک تات + فرم استخدام

استخدام کلیه مقاطع تحصیلی در بانک تات + فرم استخدام

استخدام کلیه مقاطع تحصیلی در بانک تات + فرم استخدام
بهبود مستمر فرآیند های اجرائی و حرفه ای و توجه ویژه به ارتقاء كیفیت زندگی پرسنل ، تحقق آرمان كیفی بانك را به همراه خواهد داشت.در این راستا جذب و بكارگیری نخبگان تجربی و دانشگاهی و توسعه مهارت های عملكردی كاركنان همسو با اهتمام به گسترش توانمندی های ارتباطی ایشان دورنمای مدیریت سرمایه انسانی " بانك تات " است.
بدین وسیله از واجدین شرایط دعوت می شود در صورت تمایل نسبت به تكمیل فرم زیر اقدام نمایند.   جهت تکمیل فرم استخدام کلیک نمایید:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید