مکان یار
مکان یار

رستوران نهار خوران آدرس: ایران - خراسان رضوی - شاندیز شاندیز،

رستوران نهار خوران
آدرس: ایران - خراسان رضوی - شاندیز شاندیز، ولیعصر ،نبش ۶ ،پ ۵۵۳

مشتری های این سالن معتقدن غذای اینجا در مقایسه با سالن ها دیگه خیلی عالیه و این تفاوت محسوسه .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید