هر روز!
هر روز!

برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند برندگان نوبل فیزیک 2013

برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند برندگان نوبل فیزیک 2013

برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند
برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند : برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند فرانسوا انگلرت و پیتر هیگز به عنوان برندگان جایزه ی نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند.
: برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند
به گزارش : دمی سلطنتی علوم سوئد، فرانسوا انگلرت و پیتر هیگز را به خاطر کشف نظری مکانیسم جرم دار شدن ذرات زیراتمی و بوزون هیگز، مشترکا برنده جایزه نوبل فیزیک امسال اعلام کرد.
کمیته نوبل مستقر در دمی سلطنتی علوم سوئد، فرانسوا انگلرت، استاد 81 ساله و بازنشسته دانشگاه بروکسل در بلژیک و پیتر هیگز، استاد 84 ساله و بازنشسته دانشگاه ادینبورگ در انگلیس را به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 2013/1392 اعلام کرد. کمیته نوبل، این دو دانشمند را به خاطر کشف نظری مکانیسمی که به درک ما از منشا جرم ذرات زیراتمی کمک می کند و به تازگی (تابستان 2012/1391) با کشف ذره بوزون هیگز در آزمایش های اطلس و سی.ام.اس در برخورددهنده بزرگ هادرونی سرن تایید شد، شایسته دریافت این جایزه دانست.
این دو دانشمند در سال 1964/1343 و مستقل از یکدیگر چگونگی جرم دار شدن ذرات زیراتمی را پیشنهاد کردند و برای نخستین بار سال گذشته در کنفرانس سرن برای اعلام کشف ذره هیگز یکدیگر را ملاقات کردند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مکانیسم هیگز، چگونگی جرم دار شدن ذرات و چگونگی کشف بوزون هیگز در آزمایشگاه هسته ای اروپا (سرن) اینجا را کلیک کنید.
ذره خدا عنوانی است که روزنامه نگاران برای بوزون هیگز انتخاب کرده اند، ذره ای بنیادی که دیگر ذرات در برهمکنش با آن دارای جرم می شوند. این ذره آخرین پازل از ذرات پیش بینی شده مدل استاندارد ذرات بنیادی است، ولی مدل استاندارد ذرات بنیادی بخش کوچکی از پازل عظیم کیهانی است، جهانی که به تازگی فهمیده ایم از درصد آن چیزی نمی دانیم و جایزه نوبل فیزیک در سال 2011/1390 نیز به همین کشف بزرگ تعلق گرفت.
/ خبرآنلاین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید