مکان یار
مکان یار

آرامگاه دعبل خزاعی | Debal Khazaei Tomb آدرس: ایران - خوزستان

آرامگاه دعبل خزاعی | Debal Khazaei Tomb آدرس: ایران - خوزستان

آرامگاه دعبل خزاعی | Debal Khazaei Tomb
آدرس: ایران - خوزستان - شوش خیابان شهید دانش

دعبل خزایی شاعر و مداح اهل بیت(ع;) در زمان حکومت عباسیان زندگی می کرده و نقل شده که امام رضا (ع;) پیراهنشون رو را به عنوان صله به این مداح داد. آرامگاه این شاعر معروف عرب در مرکز شهر شوش درشمال خوزستان واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید