هر روز!
هر روز!

برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند برندگان نوبل شیمی 2013

برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند برندگان نوبل شیمی 2013

برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند
برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند : برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند مارتین کارپلوس، مایکل لویت و آریه وارشلبه عنوان برندگان جایزه ی نوبل شیمی 2013 معرفی شدند.
: برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند
به گزارش : جایزه نوبل شیمی امسال به مارتین کارپلوس، مایکل لویت و آریه وارشل به خاطر توسعه مدل های چندمقیاسی سیستمهای شیمیایی کمپلکس اعطا شد. شیمیدانان پیش از این با استفاده از توپهای و میله های پلاستیکی به ساخت مدلهای مولکولی می پرداختند؛ اما امروزه مدلسازی با رایانه انجام می شود. در دهه 1970، مارتین کارپلاس، مایکل لویت و آریه وارشل بنیادی برای برنامه های قدرتمند ایجاد کردند که برای درک و پیش بینی فرآیندهای شیمایی مورد استفاده هستند. مدلهای رایانه ای منعکس کننده واقعیت برای بیشتر پیشرفتهای شیمی امروز بسیار حیاتی هستند.
واکنشهای شیمایی با سرعت نور رخ می دهند. در کسری از یک میلی ثانیه، الکترونها از یک هسته اتمی به روی دیگری می جهند. شیمی کلاسیک با سختی زیادی برای ادامه راه روبرو بود. تقریبا غیرممکن است بتوان بطور تجربی همه گامهای اجرا شده در یک فرآیند شیمیایی را نقشه برداری کرد. اکنون با کمک شیوه های جدید که منجر به کسب جایزه نوبل برای این شیمیدانان شده، رایانه ها می توانند فرآینده های شیمیایی مانند تصفیه کاتالیزور از بخارهای سمی یا فتوسنتز را در گیاهان سبز نمایش دهند.
کار کارپلاس، لویس و وارشل از آنجایی بسیار اهمیت داشته که سعی کرده اند فیزیک کلاسیک نیوتن را در کنار فیزیک کوانتومی کاملا متفاوت قرار دهند. پیش از این شیمیدانان باید از یکی از این دو شیوه استفاده می کردند. قدرت فیزیک کلاسیک این بود که از محاسبات ساده برخوردار بوده و می شد برای مدلسازی مولکولهای بسیار بزرگ از آن استفاده کرد اما نقطه ضععف آن عدم توانایی اش برای شبیه سازی واکنشهای شیمیایی بود. از یان رو شیمیدانان از فیزیک کوانتومی بهره می بردند. اگرچه چنین محاسباتی نیازمند قدرت محاسباتی بسیار زیاد بوده و از این رو تنها می شد از آن برای مولکولهای بسیار کوچک استفاده کرد.
برندگان امسال نوبل از هر دو حوزه استفاده کرده و شیوه هایی ابداع کردند که از هر دو فیزیک کلاسیک و کوانتومی استفاده می کنند.
سال گذشته این جایزه به رابرت لفکووتیز، استاد موسسه پزشکی هاوارد هیوز و مرکز پزشکی دانشگاه دوک و برایان کوبیلکا از دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد برای پژوهش در خصوص «گیرنده های همراه G پروتئین» اعطا شد.
جایزه نوبل شیمی توسط دمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اهدا می شود.
/ ایسنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید