مطالب جالب!
مطالب جالب!

نماینده مجلس در حال دیدن فیلم مستهجن+عکس یک نماینده

نماینده مجلس در حال دیدن فیلم مستهجن+عکس 
 یک نماینده

نماینده مجلس در حال دیدن فیلم مستهجن+عکس
یک نماینده مجلس در اندونزی به دلیل تماشای فیلم مستهجن مجبور به استعفا شد. این نماینده مجلس که کمک نموده بود تا قوانین سختی بر ضد فیلم های مستهجن در این کشور تصویب شود به دلیل تماشای فیلم غیراخلاقی در کامپیوتر خود در طی یکی از جلسات مجلس مجبور به استعفا شد. عکاسی در مجلس اندونزی این نماینده مجلس را در حالی که به تصاویری بر روی کامپیوتر خود خیره شده بود، مشاهده و اقدام به عکسبرداری از وی نمود.   تصاویر این نماینده در صفحه نخست روزنامه های منتشر شده است و قرار است این نماینده بوسیله قوانینی که خود او به تصویب رسانده است استعفا دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید