مکان یار
مکان یار

ایستگاه راه آهن ملایر آدرس: ایران - همدان - ملایر ۵

ایستگاه راه آهن ملایر آدرس: ایران - همدان - ملایر ۵

ایستگاه راه آهن ملایر
آدرس: ایران - همدان - ملایر ۵ کیلومتری جاده ملایر به اراک، روبروی بهشت هاجر

ایستگاه راه آهن ملایر اولین ایستگاه راه آهن در غرب کشور می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید