مکان یار
مکان یار

رستوران بام صدف آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار

رستوران بام صدف آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار

رستوران بام صدف
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار تراس مجتمع تجاری صدف

به رستوران با غذاهای خوب و یه فضای معمولی. این رستوران در تراس مجتمع تجاری صدف قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید