هر روز!
هر روز!

مهربانی لاک پشت مادر + عکس : مهربانی لاک پشت

مهربانی لاک پشت مادر + عکس : مهربانی لاک پشت

مهربانی لاک پشت مادر + عکس
: مهربانی لاک پشت مادر + عکس
این گونه از لاک پشت ها در پارک «نیرگی هازه» واقع در 226 کیلومتری شرق بوداپست نگهداری می شوند.
 
به گزارش : این گونه از لاک پشت ها متعلق به آفریقا هستند. این لاک پشت پس از 115 روز تخمگذاری 8 تخم تبدیل به بچه لاک پشت های کوچک شده است.

 
وزن این گونه از لاک پشت ها هنگام بلوغ تا 80 کیلوگرم نیز می رسد.
 
آتیلا اضافه می کند: دیدن چنین لحظه هایی دلپذیر و شگفت انگیز است. لاک پشت مادر با مهربانی و احتیاط بچه لاک پشتش را روی سرش حمل می کرد.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید