مسیر سبز
مسیر سبز

جلوگیری از کلاهبرداری 180 میلیارد ریالی در بانک ملت

جلوگیری از کلاهبرداری 180 میلیارد ریالی در بانک ملت
بانک ملت: با هوشیاری معاون صندوق شعبه سعدی جنوبی بانک ملت در تهران، کلاهبرداری 180 میلیارد ریالی از این بانک ناکام ماند.

 نکته سنجی و رفتار حرفه ای و طبق مقررات کارمند شعبه سعدی جنوبی در قبال چک ارائه شده برای وصول به این شعبه، باعث جلوگیری از کلاهبرداری 180 میلیارد ریالی و دستگیری کلاهبردار باسابقه و تحویل وی به مراجع قضایی شد.

در همین راستا، عبدالکریم قوامی فر معاون اجرایی مدیرعامل بانک ملت و اخلاقی مدیر امور ناحیه یک، از اقدام هوشیارانه کارمند شعبه سعدی قدردانی کردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید