مسیر سبز
مسیر سبز

قبرستان یا گالری نقاشی؟! +عکس روزنه آنلاین: این قبرستان

قبرستان یا گالری نقاشی؟! +عکس 
 روزنه آنلاین: این قبرستان

قبرستان یا گالری نقاشی؟! +عکس
روزنه آنلاین: این قبرستان یكی از شهرهای كوچكی هست كه در روسیه قرار دارد ، بنابر رسم این منطقه بر سر مزار هر فرد فوت شده ، تابلوی نقاشی با محتوای علایق یا پیشه فرد مذكور و یا علت مرگ قرار میدهند كه جای تعمق و تفكر هر انسانی را بر می انگیزد
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید