هر روز!
هر روز!

روستایی به نام «ایران» در روسیه! : روستایی به نام

روستایی به نام «ایران» در روسیه! : روستایی به نام

روستایی به نام «ایران» در روسیه!
: روستایی به نام «ایران» در روسیه!
برای ایرانی ها هیجان انگیز است وقتی بدانند روستایی به نام ایران در روسیه وجود دارد.
به گزارش : به گزارش مجله :  مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در صفحه فیسوک خود نوشت:
دیروز که از شهر ولادیقفقاز مرکز اوستیای شمالی به سمت شهر پیتیگورسک در استان استاوروپول روسیه می آمدیم از روستای ایران بازدید کردیم! قبلا شنیده بودم که در آستیا چنین محلی هست و قبل از سفر خواسته یودیم در برنامه سفرمان بازدید از این روستا گذاشته شود. اما دیروز در خاک آستیا یک کیلومتر مانده به مرز جمهوری کاباردی-بالکار تابلو ایران را یافتیم و بعد به این روستا در دو کیلومتری جاده رفتیم.
روستای ایران ۵۵۵ نفر جمعیت دارد و دفتر اداری ایران را که سرکشی کردیم باز بود اما مقامات آن حضور نداشتند. دو خانم آنجا بودند و گروهی دیگر را که دیدیم از حضور سفیر ایران در این روستا شگفت زده و خوشحال بودند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید