هر روز!
هر روز!

برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری" : برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای

برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری" : برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای

برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری"
: برگزاری "نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری"
روز گذشته و با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمایشگاهی با عنوان دستاوردهای علمی و فناوری کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افتتاح شد. در این نمایشگاه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز جدیدترین دستاوردهای علمی و فناوری خود را ارائه کردند. به گزارش : دکتر نوبخت با همراهی دکتر مضطرزاده رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از غرفه های سازمان و آخرین دستاورهای علمی و فناوری آن بازدید کردند. آزمایشگاه مشعلهای خانگی و صنعتی، میکروسکوپ الکترونیکی، آزمایشگاه تست موتورهای احتراق داخلی و آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی از سوی آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در این غرفه ارائه شد. همچنین پژوهشکده فناوریهای فضایی، با ماهواره زلزله شناسی آیات، سیر تحول دانش فنی دستگاه همودیالیز، تولید محصولات میکرو آلگ در مقیاس صنعتی در غرفه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حضور داشت. همچنین در این نمایشگاه از غرفه مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با دستاوردهای علمی و فناوری دوربین های سرعت سنج لیزری (فاوا لیزر دو)، دستگاه تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز، سامانه مونیتورینگ ایستگاههای گاز، ردیاب خودکار کابان و دستگاه دزدگیر هوشمند خودرو کارمن و شناسنامه ی مالکیت مهر امنیتی و ضد جعل، بازدید به عمل آمد. طرح کلان ملی فناوری و نوآوری و دانش فنی طراحی و ساخت شبیه ساز سقوط آزاد ، تولید نیمه صنعتی حشره کشهای بیولوژیک و ردیابی، داده برداری و سنجش هوایی و فضایی نیز از دیگر طرح های کلان و ملی در غرفه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بود که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت. نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری از ۲۴ تا ۲۸ بهمن ۹۴ در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت توسعه علمی و فرهنگی – امور تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید