مسیر سبز
مسیر سبز

دریافت الکترونیکی وجوه فطریه و کفاره روزه خبرگزاری ایسنا:

دریافت الکترونیکی وجوه فطریه و کفاره روزه
خبرگزاری ایسنا:  براساس هماهنگی بعمل آمده با سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره)، وجوه شرعی فطریه عام و سادات و همچنین کفاره روزه هموطنان به‌منظور کمک به ایتام و نیازمندان تحت پوشش این دو نهاد توسط پست‌بانک‌ایران بصورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

دریافت وجوه شرعی فطریه اعم از سادات و عام و همچنین کفاره روزه تمامی هموطنان در سراسر کشور توسط سامانه الکترونیکی تلفنبانک این بانک به شماره 84284 برای شهروندان مستقر در استان تهران و البرز و شماره 84284- 021 برای هموطنان مستقر در سایر استان‌ها و همچنین درگاه ‌اینترنتی این بانک به نشانی؛ www.postbank.ir درگاه‌های بانکداری الکترونیک و پرداخت‌های اینترنتی به وسیله پست بانک کارت و سایر کارت‌های عضو شبکه شتاب دریافت می‌گردد.

علاوه بر آن از طریق 14هزار و 500 شعبه و دفترخدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک ایران در سراسر کشور این وجوه شرعی بصورت حضوری دریافت می‌شود.

گفتنی است: حساب‌های سازمان بهزیستی به ترتیب شماره‌های 00163060150000001500 و 05/4363755057295برای فطریه عام، شماره‌های 00163060150000001600 و 05/ 4363755057310 برای فطریه سادات و شماره‌های 00163060150000001700 و 05/ 4363755057358 برای کفاره روزه و همچنین حساب‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) به ترتیب شماره‌ 02/ 314700000001 برای فطریه عام، شماره 02/ 314700000002 برای فطریه سادات و 02/314700000003 برای کفاره روزه می‌باشد که هموطنان درصورت پرداخت حضوری می‌توانند وجوه مربوطه را به یکی از این حساب‌ها واریز کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید