مکان یار
مکان یار

روستای بادامستان آدرس: ایران - زنجان - زنجان بادامس&#1

روستای بادامستان آدرس: ایران - زنجان - زنجان بادامس&#1

روستای بادامستان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان

بادامستان (زنجان;)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.
این روستا در دهستان بناب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۷ نفر (۲۱خانوار;) بوده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید