هر روز!
هر روز!

پرداخت اینترنتی قبوض پرداخت اینترنتی قبوض : پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض پرداخت اینترنتی قبوض : پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض
پرداخت اینترنتی قبوض : پرداخت اینترنتی قبوض
: پرداخت اینترنتی قبوض
: با توجه به این که اکثر مراجعه به بانک ها برای دریافت و پرداخت قبوض است و سازمان های ارایه کننده خدمات میلیون ها برگ قبض با هزینه های بسیار در کشور صادر می کنند و حداقل هزینه ناشی از اتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، بسیار زیاد برآورد شده است و در شرایطی که در اکثر کشورهای جهان دریافت و پرداخت قبوض مشترکان اعم از آب، برق، گاز و تلفن مدت هاست که به عرصه عملیات الکترونیک وارد شده است ضرورت عملیاتی شدن هر چه بیشتر و بهتر پرداخت الکترونیکی قبوض در کشور و فراهم شدن زیرساخت های مناسب آن بیش از گذشته احساس می شود.روش های متعددی مانند خدمات بانکی از طریق اینترنت، انواع خدمات کارت و ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می شود و بانک ها نسبت به ارائه خدماتی از قبیل مشاهده و ارسال صورت حساب، خرید و فروش سهام، انتقال وجه بین حساب های یک بانک و غیره از طریق اینترنت، تلفن (ثابت و همراه)، دستگاه خودپرداز و پایانه فروش اقدام کرده اند که پرداخت قبض های خدمات شهری از جمله مهمترین آن ها به شمار می رود.
به گزارش : شما نیز می توانید با استفاده از قبوض آب,برق,گازو تلفن خود را پرداخت نمایید:
http://charge.asemooni.com/bill

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید