هر روز!
هر روز!

همانند قهرمانان مستر المپیا تمرین کنید : همانند قهرمانان مستر

همانند قهرمانان مستر المپیا تمرین کنید : همانند قهرمانان مستر

همانند قهرمانان مستر المپیا تمرین کنید
: همانند قهرمانان مستر المپیا تمرین کنید
” بدون گوش دادن به حرف های عاقلانه ی دیگران و بدون یک دانش آموز خوب بودن نمی توانستم چیزهایی که الان دارم را بدست آورم “.
به گزارش : تمرین قفسه سینه فیل هیث
تمرین
پرس سینه نشسته چکشی
۸ – ۱۰
۳
۸ – ۱۲
۶۰ ثانیه
۸ – ۱۲
۶۰ ثانیه
۳۰-۴۰ ثانیه
” اجازه نده کسی که خودش تسلیم رویاهایش شده در مورد رویاهای تو نظر دهد “.
تمرین شانه ی فلکس
تمرین
نشر از جانب نشسته
۳
۶۰ ثانیه
سوپر ست: نشر از جلو نشسته
۳
۶۰ ثانیه
۶۰ ثانیه
نشر خم روی نیمکت
۶۰ ثانیه
——
سرشانه دمبل نشسته
۶۰ ثانیه
* در حرکت آخر، تا جایی که ممکن است دمبل را در همان وضعیت نگه دارید. در آخرین حرکت استراحت نکنید و بازوهایتان را پایین نیاورید. وزنه ها را به اندازه یک قدم از بدنتان دور نگه دارید.
** یک ست را تا ۱۴ بار انجام دهید، سپس دمبل های سبک تر بردارید و فوراً بدون استراحت یک ست ۱۴ تایی دیگر انجام دهید.
” شناختن هرکسی که می خواهد عنوان مرا بگیرد به من انگیزه می دهد سخت تر کار می کنم “.
 
تمرینات ABS جرمی
تمرین
۲ دقیقه
زیر شکم (بالا وپایین بردن پاها)
۲ دقیقه
کرانچ پهلوها یک طرفه
۲ دقیقه
راهنمایی : پنج دور انجام دهید و بین هر دور دو دقیقه استراحت کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید