هر روز!
هر روز!

شعرهای کودکانه درباره خدا شعرهای کودکانه درباره خدا :

شعرهای کودکانه درباره خدا 
 شعرهای کودکانه درباره خدا :

شعرهای کودکانه درباره خدا
شعرهای کودکانه درباره خدا : شعرهای کودکانه درباره خدا
: شعرهای کودکانه درباره خدا
: به گزارش : به نام خدا به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده ی مهربان خداوند سنجاقک رنگ رنگ خداوند پروانه های قشنگ خدایی که آب و هوا آفرید درخت و گل و سبزه را آفرید خدایی که از بوی گل بهتر است صمیمی تر از خنده ی مادر است خدایا به ما مهربانی بده دلی ساده و آسمانی بده دلی صاف و بی کینه مانند آب دلی روشن و گرم چون آفتاب ×××××شعرهای کودکانه درباره خدا×××××× خدا من خدا را دیدم امروز توی بارانی که بارید روی گلبرگ گلی که شادمانی کرد و خندید من خدا را بو کشیدم توی عطر پاک یک گل من شنیدم نام او را در صدای شاد بلبل من خدا را می نویسم توی قلبم شاد و خندان او همیشه پیش ما هست توی ابر و باد و باران ×××××شعرهای کودکانه درباره خدا××××××  یاد خدا یه روز دلم گرفته بود کنج اتاق نشستم با دلی پر ز غصه زانو بغل گرفتم اشکای دونه دونه می ریخت به روی گونه دلم که بیقرار بود هی می گرفت بهونه رفتم وضو گرفتم رو به خدا نشستم گفتم خدا ، مهربونی درد منو تو میدونی از غصه ها بکن رها این دل بی تاب  مرا دلم که بیقرار بود میون سینه لرزید از اون بالا بالاها نوری به قلبم تابید اندوه و بیقراری پا به فرار گذاشتند به جاش امید و شادی تو قلبم پا گذاشتند یاد خدا به دلها امید میده با شادی با یاد اون مهربون از رنج وغم، آزادی
تهیه و گردآوری : گروه دنیای کودکان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید