هر روز!
هر روز!

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛008 : داستان؛ داستانک؛ داستان های

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛008 : داستان؛ داستانک؛ داستان های

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛008
: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛008
ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند ، اما آب های اطراف ژاپن سال هاست که ماهی تازه ندارد . بنابراین برای غذا رساندن به مردم ژاپن ، قایق های ماهی گیری بزرگ تر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند . ماهیگیران هرچه مسافت طولانی تری را طی می کردند ، به همان میزان ، آوردن ماهی تازه بیشتر طول می کشید .
به گزارش : اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید ، ماهی ها دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزة این ماهی ها را دوست نداشتند .
برای حل این مسئله ، شرکت های ماهیگیری ، فریزرهایی در قایق هایشان تعبیه کردند . آنها ماهی هایی که می گرفتند ، همان روی دریا منجمد می کردند . فریزرها این امکان را برای  قایق ها و ماهیگیران ایجاد کرده بودند تا دورتر بروند و مدت زمان طولانی تری را روی آب بمانند ، اما ژاپنی ها فرق مزة ماهی تازه و منجمد را متوجه می شدند و مزة ماهی یخ زده را دوست نداشتند .
بنابراین شرکت های ماهیگیری ، مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی ها را در مخازن آب نگه داری کردند . ماهی ها پس ازکمی تقلا ، آرام می شدند و حرکت نمی کردند. آنها خسته و بی رمق ، اما زنده بودند . باز ژاپنی ها مزة ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند .
 پس شرکت های ماهیگیری به گونه ای باید این مسئله را حل می کردند . آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند ؟ اگر شما مشاور صنایع شیلات ژاپنی ها بودید ، چه پیشنهادی می دادید ؟
بگذارید ابتدا کمی کلی به مسئله نگاه کنیم !
به محض اینکه شما به اهدافتان می رسید . مثلاً یافتن یک همراه فوق العاده خوب ، تأسیس یک شرکت موفق پرداخت بدهی هایتان و یا چیز دیگر ، ممکن است شور و احساساتتان را از دست بدهید و دیگر به سخت کار کردن تمایل نداشته باشید اما اگر همیشه به این فکر کنید که زندگی زیباست و می توانید مشکلات خود را حل کنید به موفقیت خواهید رسید.
شماهمین موضوع را در مورد برندگان بخت آزمایی که پولشان را به راحتی از دست می دهند ، کسانی که ثروت زیادی برایشان به ارث می رسد و هرگز موفق نمی شوند و یا ملاکین و اجازه داران خسته ای که تسلیم مواد مخدر شده اند ، شنیده و دیده اید.این مسئله را « رون هوبارد » در اوایل سال های 1950 دریافت :
« بشر،تنها درمواجهه با محیط چالش انگیز به صورت عجیبی پیشرفت می کند !»
شما هرچه با هوش تر ، مُصرتر و با کفایت تر باشید ، از حل یک مسئله سخت بیشتر لذت می برید . اگر به اندازه کافی مبارزه کنید و اگر به طور پیوسته در چالش ها پیروز شوید ، خوشبخت و خوشحال خواهید بود .
و اماژاپنی ها ، چطور ماهی ها را تازه نگه می دارند ؟
برای تازه نگه داشتن ماهی ها ، شرکت های ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن آب در قایق ها استفاده می کنند ، اما حالا آنها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند . کوسه درصد ناچیزی از آن تعداد ماهی موجود در مخزن آب را می خورد ولی بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سرزنده به مقصد می رسند ؛  زیرا ماهی ها پیوسته در طول بازگشت ، تلاش می کنند که طعمه کوسه نشوند .
نتیجه :
–     به جای فرار از مشکلات ، به میان آنها شیرجه بزنید و بگویید زندگی زیباست !
–     از بازی زندگی لذت ببرید !
–     اگر به اهدافتان دست یافتند ، اهداف بزرگتری رابرای خود تعیین کنید .
مشکلات راه دیگری برای سنجش میزان برتری فرد نسبت به دیگران است . من هرگز بحرانی را پشت سر نگذاشته ام که مرا قوی تر نکرده باشد .
                                                                                                                         لو هولتز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید