مطالب جالب!
مطالب جالب!

اجتماع معترضان شركت سایپا مقابل مجلس گفتنی است شركت

اجتماع معترضان شركت سایپا مقابل مجلس 
 گفتنی است شركت

اجتماع معترضان شركت سایپا مقابل مجلس
گفتنی است شركت سایپا خودرو طی قرار دادی علیرغم قول تحویل كشنده‌های T300 (خودرو نیسان ژاپنی) به متقاضیان، خودروی دانگ فنگ چینی به آنها تحویل داده است.
معترضان كه مدعی هستند حدود 3 هزار دستگاه از خودروهای مذكور به مردم فروخته شده و آنها به نمایندگی از این عده در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كرده‌اند، خواستار رسیدگی به این اقدام شركت سایپا خودرو شدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید