مسیر سبز
مسیر سبز

کارتون: دریاچه ارومیه! خبرآنلاین: بروز تندباد نمک در دریاچه

کارتون: دریاچه ارومیه! 
 خبرآنلاین: بروز تندباد نمک در دریاچه

کارتون: دریاچه ارومیه!
خبرآنلاین: بروز تندباد نمک در دریاچه ارومیه، یکی از هشدارهایی است که بارها از سوی کارشناسان محیط زیست درباره آثار خشک شدن این دریاچه مطرح شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید