مسیر سبز
مسیر سبز

جزییات پنجمین جلسه دادگاه اختلاس میلیاردی خبرگزاری مهر:ساعت 9:20

جزییات پنجمین جلسه دادگاه اختلاس میلیاردی
خبرگزاری مهر:ساعت 9:20 دقیقه روز یکشنبه با حضور قاضی ناصر سراج پنجمنی جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد مالی بزرگ در محل دادگاه انقلاب آغاز شد.   

معاون شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان

معاون منابع انسانی شرکت امیرمنصور آریا با دستور قاضی دادگاه برای دفاع از اتهامات خود در جایگاه متهمان قرار گرفت.

در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ مالی  که صبح یکشنبه در حال برگزاری است قاضی پرونده آقای الف - ش را برای تفهیم اتهام و دفاع از اتهامات به جایگاه فراخواند.

این متهم به عنوان معاون منابع انسانی شرکت امیر منصور آریا فعالیت داشته است.

قرائت کیفرخواست معاون مه آفرید
افساد فی الارض در نظام اقتصادی، مشارکت در اداره یک شبکه سازمان یافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع ،جعل اسناد در شرکت آریا و اسناد شرکت الیت از جمله اتهامات معاون منابع انسانی شرکت امیر منصور آریاست که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد.

افساد فی الارض در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در یک شبکه سازمان یافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد در شرکت آریا و اسناد شرکت الیت از جمله اتهامات وی است.

در آغاز جلسه نماینده دادستان کیفرخواست متهم پرونده که معاون توسعه منابع انسانی شرکت آریا بود را قرائت کرد. که متن آن به این شرح است: در این پرونده مه آفرید خسروی گفته است که آقای «ش» با یک سهم عضو هیئت مدیره وسهام دار بوده است.

 بر اساس اعترافات متهمان آقای «ش» رابط مالی با اسپادانا بوده است و همچنین امور مالی هم در دست وی بود.

همچنین پیش فاکتورها برای شرکتهای مرتبط با ال سی ها با تائید آقای «ش» صادر می شد و متهم تمام کارهای بانکی و مالی را بر عهده داشته است. متهم پرونده در بسیاری از موارد پیش فاکتورها را خودش گرفته و برای ال سی اقدام می کرده است.

نماینده دادستان افزود: آقای «ش» که مورد اعتماد مه آفرید امیر خسروی بود دستور پیگیری تمامی امور را صادر می کرد.

 همچنین مبلغ دوهزار و 800 میلیارد تومان به دستور آقای ش در بانکها حساب باز شده بود و او در هنگام باز کردن حساب ها گفته بود با این حساب ها می خواهیم از آنها پولهای کلانی بگیریم.

در ادامه کیفر خواست آمده است: یکی از متهمان اعتراف کرده که در نبود آقای خسروی همه کاره آقای ش بوده است.همچنین دسته چکهای سفید بانکها با امضا در اختیار آقای ش بود. شهود اعتراف کرده اند که نامه های فولاد فام و الیت را آقای ش امضا می کردند،منشی آقای ش گفته است که دسته چکهای سفید از بانکهای مختلف برای وی ارسال می شد. متهم اعتراف کرده است که در پاره ای موارد امضای آقای مه آفرید خسروی را جعل کرده که با هماهنگی وی بوده است.

نقش آقای ش در بزه و فساد مالی بسیار مشهود است و وی در شرکت آریا آورده ای نداشتند. در گزارش وزارت اطلاعات هم آمده است که نقش آقای ش به عنوان معاون مالی و توسعه منابع انسانی در پرونده قابل توجه است .

نماینده دادستان افزود: معاون مالی شرکت آریا همراه با مدیرعامل داماش در دفتر آقای جهرمی رئیس بانک صادرات جلسه ای داشتند که بر اساس گفته متهمان در این جلسه صحبتهایی گفته شد که آقای جهرمی بسیار برافروخته شده و دستور بررسی حسابهای شرکت را صادر کرده است.

اقدامات مه‌آفرید قبل از دستگیری از زبان معاونش

نماینده دادستان در پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ با قرائت اعترافات معاون ملی اداری شرکت امیر منصور آریا خواستار صدور حکم اشد مجازات برای وی شد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفر خواست معاون مالی و اداری شرکت امیر منصور آریا با اشاره به اعتراقات متهم پرونده گفت: آقای "ش " در اعترافاتش می گوید: روزهای آخر قبل از دستگیری حدود 60 میلیارد تومان در بانکها داشتیم، آقای خسروی برای حل مشکلات با هماهنگی آقای "ع "با آقای جهرمی جلسه داشتند تا مشکلات حل شود، مه آفرید خسروی گفت:" برو برزیل، ما هزینه زندگی ات را تامین می کنیم" . گفتم من کشورم را دوست دارم. گفتند :"تو که عضو هیئت مدیره گروه ملی نیستی چرا نگرانی؟"

در ادامه اعترافات آمده است: آقای خسروی به من گفت یک چک سفید امضا بیاورید برای من و چک را به محل قرار که مدیریت شعب بانک صادرات بود بردم.

 یادم هست که مه آفرید با آقای جهرمی صحبت کرده بود تا مشکل حل شود که بعد فهمیدیم اطلاعات به دفتر آقای خاوری رفته است.

بعد از دستگیری آقای خسروی گزارشات از بین رفت و وضعیت خیلی بحرانی شده بود، پولهایی که مانده بود به حساب برخی خانمها واریز شد.

نماینده دادستان با اشاره به اعترافات متهم پس از کشف فساد مالی گفت: مه آفرید خسروی با تلفنی ناشناس با من تماس گرفت،آن زمان من طالقان بودم،شب به خانه خسروی رسیدم.

به من گفتند ساعت 5 صبح به اهواز می رویم،بعد فهمیدیم برای مهرگان امیر خسروی بلیط ترکیه گرفته اند. بعد از شام آقای" ب" هم آمد. در هنگام بازگشت به خانه آقای "ر" مدیرعامل گروه ملی با من تماس گرفت. فردا صبح ساعت 8 آقای "ر "به دفتر آقای خسروی آمد و موجودی حسابها را خالی کردیم تا بلوکه نشود.

در ادامه اعترافات متهم آمده است: بعد از دستگیری آقای خسروی همراه با آقای" ع " به دفتر جهرمی رفتیم و تمامی مدارک را به ایشان دادیم.

نماینده دادستان در ادامه گفت:متهم اعتراف کرده است :"بنده از همان زمانی که به آریا آمدم در جریان شرکتهای سوری بودم.

ولی گفتند شما به کار خودتان برسید."،آقای" ش م" متهم پرونده نقش تمامی افراد را در این پرونده تشریح کرده است.

به گفته نماینده دادستان، متهم به ده ها نفر رشوه داده که همگی کارمند بانک بوده اند که در حال رسیدگی است.

نما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید