هر روز!
هر روز!

مزایای شیردهی برای مادران مزایای شیردهی برای مادران :

مزایای شیردهی برای مادران 
 مزایای شیردهی برای مادران :

مزایای شیردهی برای مادران
مزایای شیردهی برای مادران : مزایای شیردهی برای مادران
: مزایای شیردهی برای مادران

: به گزارش : تغذیه انحصاری و مکرر شیرخوار با شیر مادر در شب و روز، عادت ماهیانه مادر و امکان تخمک گذاری وی را به تعویق می اندازد و در نتیجه حاملگی های زودرس بندرت و کمتر اتفاق می افتد. استفاده از شیر کمکی و سایر مواد غذایی قبل از پایان سن ۶ماهگی و مصرف آب و آب قند و حتی پستانک و سر شیشه و بطری می تواند به این ویژگی مهم لطمه بزند. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید