هر روز!
هر روز!

7 شاهکار معماری دنیا 7 شاهکار معماری دنیا  

7 شاهکار معماری دنیا 7 شاهکار معماری دنیا 
  

7 شاهکار معماری دنیا
7 شاهکار معماری دنیا
  به نقل از مدآنلاین : هنر معماری به صورت‌های مختلفی شما را بهت‌زده می‌کند. معماری‌های مدرن با ساختمان‌های ساده و زینت‌های ساختاری خود شناخته می‌شوند. یکی از مهمترین اهداف معماران، جلب توجه افراد به آثار خودشان است. برخی از آنها دوست دارند بناهایی را درست کنند که رهگذران با عبور از کنار آنها انگشت به دهان بمانند.

ساختمان‌هایی وجود دارند که با دیدن‌شان نفس شما می‌ایستد. همانند آنهایی که گاهی خنده‌دار و گاهی عجیب و غریب‌اند. بناهای معماری باعث می‌شوند از زوایای مختلفی به آنها نگاه کنیم. این ساختمان‌های غیر معمولی در واقعیت هم وجود دارند. ما 7 نمونه از زیباترین شاهکارهای معماری  دنیا را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم. جهان پر است از نمونه‌های عجیب. امیدواریم از دیدن این بناها لذت ببرید.  


                      مترجم: نازنین محمدی
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید