مکان یار
مکان یار

آتشکده گناباد آدرس: ایران - خراسان رضوی - گناباد‎ روستای گیسور

آتشکده گناباد
آدرس: ایران - خراسان رضوی - گناباد‎ روستای گیسور

در آبادی گیسور گناباد آتشکده ای وجود دارد که از دوران هخامنشیان بر جای مانده است.در اطراف این آتشکده چند قلعه باستانی به نامهای قلعه دختر شور آباد ، قبر پیران و پشن قرار دارد. این قلعه ها به دوران پیش از اسلام تعلق دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید